Politika e privatësisë për shkarkuesin e videos në internet

Përditësimi i fundit më 11 tetor 2021 Faleminderit që zgjodhët të jeni pjesë e komunitetit tonë në online-videos-downloader.com. Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë informacionin tuaj personal dhe të drejtën tuaj për privatësi. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë njoftim privatësie ose praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni në https://online-videos-downloader.com/contact. Ky njoftim privatësie përshkruan se si ne mund të përdorim informacionin tuaj nëse ju:
Vizitoni faqen tonë të internetit në https://online-videos-downloader.com/
Angazhohuni me ne në mënyra të tjera të lidhura - duke përfshirë çdo shitje, marketing ose ngjarje
në këtë njoftim privatësie, nëse i referohemi: "Uebsajtit", ne i referohemi çdo faqeje interneti tonën që i referohet ose lidhet me këtë politikë
"Shërbimet", ne po i referohemi faqes sonë të internetit dhe shërbimeve të tjera të lidhura, duke përfshirë çdo shitje, marketing ose ngjarje
Qëllimi i këtij njoftimi për privatësinë është t'ju shpjegojë në mënyrën më të qartë të mundshme se çfarë informacioni mbledhim, si i përdorim dhe çfarë të drejtash keni në lidhje me të. Nëse ka ndonjë kusht në këtë njoftim privatësie me të cilin nuk pajtoheni, ju lutemi ndërprisni përdorimin e Shërbimeve tona menjëherë.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë njoftim privatësie, pasi do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë bëjmë ne me informacionin që mbledhim.

TABELA E PËRMBAJTJES 1. ÇFAR IN INFORMACION Mbledhim?
2. SI P USRDORIM INFORMACIONET TUAJA?
3. A DO T BE SHPRTENI INFORMACIONI JUAJ me askënd?
4. KUSH DO T BE BASHKOHEN INFORMACIONET TUAJA?
5. A P USRDORIM Cookies dhe teknika të tjera gjurmimi?
6. A INFORMACIONI JUAJ transferohet ndërkombëtarisht?
7. SI I MBAJM INFORMATAT TUAJA?
8. SI E MBAJM INFORMACIONIN TUAJ T SIGURT?
9. Cilat janë të drejtat tuaja të privatësisë?
10. KONTROLLET P FORR TIPARET MOS NGJYROJNI
11. A KAN RES TIGH DREJTAT SPECIFIKE TIV PRIVATYS BANORIDT E CALIFORNIA?
12. A I BJM U PPRDITSIMET E KISTIJ NJOFTIMI?
13. SI MUND T CON NA KONTAKTONI P ABR K THT NJOFTIM?
14. SI MUND T RE Rishikoni, Azhurnoni ose Fshini të dhënat që mbledhim nga ju?

1. ÇFAR IN INFORMACION Mbledhim?

Informacioni personal që na jepni Shkurtimisht: Ne mbledhim informacione personale që ju na jepni.
Ne mbledhim informacione personale që ju na jepni vullnetarisht kur shprehni interesin për të marrë informacion rreth nesh ose produkteve dhe shërbimeve tona, kur merrni pjesë në aktivitete në faqen e internetit ose ndryshe kur na kontaktoni.
Informacioni personal që mbledhim varet nga konteksti i ndërveprimeve tuaja me ne dhe faqen e internetit, zgjedhjet që bëni dhe produktet dhe veçoritë që përdorni. Informacioni personal që mbledhim mund të përfshijë sa vijon:
Të gjitha informacionet personale që ju na jepni duhet të jenë të vërteta, të plota dhe të sakta, dhe ju duhet të na njoftoni për çdo ndryshim në këto informacione personale. Informacioni i mbledhur automatikisht Shkurtimisht: Disa informacione - të tilla si adresa juaj e Protokollit të Internetit (IP) dhe/ose karakteristikat e shfletuesit dhe pajisjes - mblidhen automatikisht kur vizitoni faqen tonë të internetit. Ne mbledhim automatikisht informacione të caktuara kur ju vizitoni, përdorni ose lundroni në faqen e internetit. Ky informacion nuk zbulon identitetin tuaj specifik (si emri ose informacioni i kontaktit), por mund të përfshijë informacionin e pajisjes dhe përdorimit, të tilla si adresa IP, shfletuesi dhe karakteristikat e pajisjes, sistemi operativ, preferencat e gjuhës, URL-të referuese, emri i pajisjes, shteti, vendndodhja , informacion se si dhe kur përdorni faqen tonë të internetit dhe informacione të tjera teknike. Ky informacion është i nevojshëm kryesisht për të ruajtur sigurinë dhe funksionimin e faqes sonë të internetit, dhe për qëllimet tona të brendshme analitike dhe raportuese.
Si shumë biznese, ne gjithashtu mbledhim informacione përmes cookies dhe teknologjive të ngjashme.
Informacioni që mbledhim përfshin:
Regjistri dhe të dhënat e përdorimit. Të dhënat e regjistrit dhe përdorimit janë informacione të lidhura me shërbimin, diagnostikimin, përdorimin dhe performancën që serverët tanë mbledhin automatikisht kur ju hyni ose përdorni faqen tonë të internetit dhe të cilat ne i regjistrojmë në skedarët e regjistrave. Në varësi të mënyrës se si ndërveproni me ne, këto të dhëna të regjistrit mund të përfshijnë adresën tuaj IP, informacionin e pajisjes, llojin dhe cilësimet e shfletuesit dhe informacionin në lidhje me aktivitetin tuaj në uebsajt (si p.sh. vulat e datës/kohës që lidhen me përdorimin tuaj, faqet dhe skedarët e parë, kërkimet dhe veprimet e tjera që kryeni, si p.sh. cilat veçori përdorni), informacionet e ngjarjeve të pajisjes (siç janë aktiviteti i sistemit, raportet e gabimeve (ndonjëherë të quajtura 'shkarkime përplasjeje') dhe cilësimet e harduerit). Të dhënat e pajisjes. Ne mbledhim të dhëna të pajisjes, të tilla si informacione për kompjuterin, telefonin, tabletin ose pajisje tjetër që përdorni për të hyrë në faqen e internetit. Në varësi të pajisjes së përdorur, të dhënat e kësaj pajisjeje mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa juaj IP (ose serveri proxy), numrat e identifikimit të pajisjes dhe aplikacionit, vendndodhjen, llojin e shfletuesit, modelin e harduerit ofruesin e shërbimit të internetit dhe/ose operatorin celular, sistemin operativ dhe konfigurimin e sistemit informacion. Të dhënat e vendndodhjes. Ne mbledhim të dhëna për vendndodhjen, si p.sh. informacione për vendndodhjen e pajisjes suaj, të cilat mund të jenë ose të sakta ose të pasakta. Sa informacion mbledhim varet nga lloji dhe cilësimet e pajisjes që përdorni për të hyrë në faqen e internetit. Për shembull, ne mund të përdorim GPS dhe teknologji të tjera për të mbledhur të dhëna të vendndodhjes gjeografike që na tregojnë vendndodhjen tuaj aktuale (bazuar në adresën tuaj IP). Ju mund të tërhiqeni nga lejimi i mbledhjes së këtij informacioni ose duke refuzuar aksesin në informacion ose duke çaktivizuar cilësimin e vendndodhjes në pajisjen tuaj. Kini parasysh megjithatë, nëse zgjidhni të tërhiqeni, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa aspekte të Shërbimeve. Informacioni i mbledhur nga burime të tjera Shkurtimisht: Ne mund të mbledhim të dhëna të kufizuara nga bazat e të dhënave publike, partnerët e marketingut dhe burime të tjera të jashtme. Për të rritur aftësinë tonë për të ofruar marketing, oferta dhe shërbime përkatëse për ju dhe për të përditësuar të dhënat tona, ne mund të marrim informacione rreth jush nga burime të tjera, të tilla si bazat e të dhënave publike, partnerët e përbashkët të marketingut, programet e filialeve, ofruesit e të dhënave, si dhe nga palë të treta të tjera. Ky informacion përfshin adresat postare, titujt e punës, adresat e postës elektronike, numrat e telefonit, të dhënat e qëllimit (ose të dhënat e sjelljes së përdoruesit), adresat e Protokollit të Internetit (IP), profilet e mediave sociale, URL-të e mediave sociale dhe profilet e personalizuara, për qëllime të reklamimit të synuar dhe promovimit të ngjarjeve .

2. SI P USRDORIM INFORMACIONET TUAJA?

Shkurtimisht: Ne e përpunojmë informacionin tuaj për qëllime bazuar në interesat legjitime të biznesit, përmbushjen e kontratës sonë me ju, respektimin e detyrimeve tona ligjore dhe/ose pëlqimin tuaj. Ne përdorim informacionin personal të mbledhur përmes faqes sonë të internetit për një sërë qëllimesh biznesi të përshkruara më poshtë. Ne përpunojmë informacionin tuaj personal për këto qëllime duke u mbështetur në interesat tona legjitime të biznesit, në mënyrë që të lidhim ose të kryejmë një kontratë me ju, me pëlqimin tuaj dhe/ose në përputhje me detyrimet tona ligjore. Ne tregojmë bazat specifike të përpunimit ku mbështetemi pranë secilit qëllim të renditur më poshtë.
Ne përdorim informacionin që mbledhim ose marrim: Për t'ju dërguar informacione administrative. Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për t'ju dërguar informacione mbi produktin, shërbimin dhe veçoritë e reja dhe/ose informacione rreth ndryshimeve në termat, kushtet dhe politikat tona.
Për të mbrojtur Shërbimet tona. Ne mund të përdorim informacionin tuaj si pjesë e përpjekjeve tona për ta mbajtur faqen tonë të internetit të sigurt dhe të sigurt (për shembull, për monitorimin dhe parandalimin e mashtrimit).
Të zbatojmë termat, kushtet dhe politikat tona për qëllime biznesi, të jemi në përputhje me kërkesat ligjore dhe rregullatore ose në lidhje me kontratën tonë.
Për t'iu përgjigjur kërkesave ligjore dhe për të parandaluar dëmtimin. Nëse marrim një thirrje ose një kërkesë tjetër ligjore, mund të na duhet të inspektojmë të dhënat që mbajmë për të përcaktuar se si të përgjigjemi.
Plotësoni dhe menaxhoni porositë tuaja. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të përmbushur dhe menaxhuar porositë, pagesat, kthimet dhe shkëmbimet tuaja të bëra përmes faqes së internetit.
Administroni shortet e çmimeve dhe garat. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të administruar shortet e çmimeve dhe garat kur ju zgjidhni të merrni pjesë në garat tona.
Për të ofruar dhe lehtësuar ofrimin e shërbimeve tek përdoruesi. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për t'ju ofruar shërbimin e kërkuar.
Për t'iu përgjigjur pyetjeve të përdoruesve/ofrimi i mbështetjes për përdoruesit. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe për të zgjidhur çdo problem të mundshëm që mund të keni me përdorimin e Shërbimeve tona.
Për t'ju dërguar komunikime marketingu dhe promovuese. Ne dhe/ose partnerët tanë të marketingut të palëve të treta mund të përdorim informacionin personal që na dërgoni për qëllimet tona të marketingut, nëse kjo është në përputhje me preferencat tuaja të marketingut. Për shembull, kur shprehim interes për të marrë informacion rreth nesh ose faqes sonë të internetit, duke u abonuar në marketing ose duke na kontaktuar ndryshe, ne do të mbledhim informacione personale nga ju. Ju mund të tërhiqeni nga emailet tona të marketingut në çdo kohë (shihni "CILAT JANË TË DREJTAT TUAJA TË PRIVATËSISË?" më poshtë).
Ofroni reklama të synuara për ju. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të zhvilluar dhe shfaqur përmbajtje dhe reklama të personalizuara (dhe për të punuar me palë të treta që e bëjnë këtë) të përshtatura për interesat dhe/ose vendndodhjen tuaj dhe për të matur efektivitetin e saj.

3. A DO T BE SHPRTENI INFORMACIONI JUAJ me askënd?

Shkurtimisht: Ne ndajmë informacione vetëm me pëlqimin tuaj, për të respektuar ligjet, për t'ju ofruar shërbime, për të mbrojtur të drejtat tuaja ose për të përmbushur detyrimet e biznesit. Ne mund të përpunojmë ose ndajmë të dhënat tuaja që mbajmë bazuar në bazën ligjore të mëposhtme:
Më konkretisht, mund të na duhet të përpunojmë të dhënat tuaja ose të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:
Transferet e biznesit. Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të kompanisë, financimit ose blerjes së të gjithë ose një pjese të biznesit tonë në një kompani tjetër.
Shitësit, konsulentët dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve të palëve të treta. Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja me shitësit e palëve të treta, ofruesit e shërbimeve, kontraktorët ose agjentët që kryejnë shërbime për ne ose në emrin tonë dhe kërkojnë qasje në informacione të tilla për të kryer atë punë. Shembujt përfshijnë: përpunimin e pagesave, analizën e të dhënave, dërgimin e emailit, shërbimet e pritjes, shërbimin ndaj klientit dhe përpjekjet e marketingut. Ne mund të lejojmë palët e treta të përzgjedhura të përdorin teknologjinë e gjurmimit në faqen e internetit, e cila do t'u mundësojë atyre të mbledhin të dhëna në emrin tonë për mënyrën se si ndërveproni me faqen tonë të internetit me kalimin e kohës. Ky informacion mund të përdoret, ndër të tjera, për të analizuar dhe gjurmuar të dhënat, për të përcaktuar popullaritetin e përmbajtjeve, faqeve ose veçorive të caktuara dhe për të kuptuar më mirë aktivitetin në internet. Përveç nëse përshkruhet në këtë njoftim, ne nuk ndajmë, shesim, marrim me qira ose tregtojmë asnjë nga informacionet tuaja me palët e treta për qëllimet e tyre promovuese. Ne kemi kontrata të lidhura me përpunuesit tanë të të dhënave, të cilat janë krijuar për të ndihmuar në mbrojtjen e informacionit tuaj personal. Kjo do të thotë se ata nuk mund të bëjnë asgjë me të dhënat tuaja personale nëse ne i kemi udhëzuar ta bëjnë këtë. Ata gjithashtu nuk do të ndajnë informacionin tuaj personal me asnjë organizatë përveç nesh. Ata gjithashtu angazhohen të mbrojnë të dhënat që mbajnë në emrin tonë dhe t'i ruajnë ato për periudhën që ne udhëzojmë.
Reklamuesit e palëve të treta. Ne mund të përdorim kompani reklamash të palëve të treta për të shërbyer reklama kur vizitoni ose përdorni faqen e internetit. Këto kompani mund të përdorin informacione në lidhje me vizitat tuaja në Uebsajtin(et) tona dhe faqet e tjera të internetit që gjenden në skedarët e uebit dhe teknologjitë e tjera të gjurmimit në mënyrë që të ofrojnë reklama për mallrat dhe shërbimet me interes për ju.

4. KUSH DO T BE BASHKOHEN INFORMACIONET TUAJA?

Shkurtimisht: Ne ndajmë informacion vetëm me palët e treta në vijim. Ne ndajmë dhe zbulojmë informacionin tuaj vetëm me palët e treta në vijim. Nëse i kemi përpunuar të dhënat tuaja bazuar në pëlqimin tuaj dhe dëshironi të revokoni pëlqimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në seksionin më poshtë me titull "SI MUND TË NA KONTAKTONI PËR KËTË NJOFTIM?".
Reklamimi, Marketingu i Drejtpërdrejtë dhe Gjenerimi i Plumbit
Google AdSense
Optimizimi i përmbajtjes
Google Site Search dhe Google Fonts
Ndarja dhe reklamimi i mediave sociale
AddToAny
Analizat e uebit dhe celularëve
Google Analytics

5. A P USRDORIM Cookies dhe teknika të tjera gjurmimi?

Shkurtimisht: Ne mund të përdorim cookie dhe teknologji të tjera gjurmimi për të mbledhur dhe ruajtur informacionin tuaj. Ne mund të përdorim cookie dhe teknologji të ngjashme gjurmimi (si web beacons dhe pixels) për të hyrë ose ruajtur informacione. Informacioni specifik rreth mënyrës se si ne përdorim teknologji të tilla dhe se si ju mund të refuzoni disa cookie përcaktohen në Njoftimin tonë për Cookie.

6. A INFORMACIONI JUAJ transferohet ndërkombëtarisht?

Shkurtimisht: Ne mund të transferojmë, ruajmë dhe përpunojmë informacionin tuaj në vende të ndryshme nga vendi juaj. Serverët tanë janë të vendosur në Shtetet e Bashkuara dhe Irlandë. Nëse jeni duke hyrë në faqen tonë të internetit nga jashtë Shteteve të Bashkuara dhe Irlandës, ju lutemi kini parasysh se informacioni juaj mund të transferohet, ruhet dhe përpunohet nga ne në objektet tona dhe nga ato palë të treta me të cilat ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal (shih “A DO TË NDËRKOHET INFORMACIONI TUAJ ME KUNDËR?” më lart), në Shtetet e Bashkuara, Irlandë dhe vende të tjera. Nëse jeni rezident në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE) ose në Mbretërinë e Bashkuar (MB), atëherë këto vende mund të mos kenë domosdoshmërisht ligje për mbrojtjen e të dhënave ose ligje të tjera të ngjashme aq gjithëpërfshirëse sa ato në vendin tuaj. Megjithatë, ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal në përputhje me këtë njoftim të privatësisë dhe ligjin në fuqi. Klauzolat standarde kontraktuale të Komisionit Evropian: Ne kemi zbatuar masa për të mbrojtur informacionin tuaj personal, duke përfshirë përdorimin e klauzolave ​​standarde kontraktuale të Komisionit Evropian për transferimin e informacionit personal midis kompanive të grupit tonë dhe midis nesh dhe ofruesve tanë të palëve të treta. Këto klauzola kërkojnë që të gjithë marrësit të mbrojnë të gjitha informacionet personale që ata përpunojnë me origjinë nga ZEE ose MB në përputhje me ligjet dhe rregulloret evropiane për mbrojtjen e të dhënave. Marrëveshjet tona të përpunimit të të dhënave që përfshijnë klauzola standarde kontraktuale mund të sigurohen sipas kërkesës/janë të disponueshme këtu: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Ne kemi zbatuar masa mbrojtëse të ngjashme të përshtatshme me ofruesit dhe partnerët tanë të shërbimeve të palëve të treta dhe detaje të mëtejshme mund të sigurohen sipas kërkesës. Rregullat Detyruese të Korporatës: Këto përfshijnë një sërë Rregullash Detyruese të Korporatës (“BCR”) të krijuara dhe të zbatuara nga __________. BCR-të tona janë njohur nga autoritetet e mbrojtjes së të dhënave të EEA dhe Mbretërisë së Bashkuar se ofrojnë një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje për informacionin personal që ne përpunojmë ndërkombëtarisht. Mund të gjeni një kopje të BCR-ve tona këtu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. SI I MBAJM INFORMATAT TUAJA?

Shkurtimisht: Ne e ruajmë informacionin tuaj për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë njoftim privatësie, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji. Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim privatësie, përveç nëse kërkohet ose lejohet me ligj një periudhë më e gjatë ruajtjeje (siç janë kërkesat tatimore, kontabiliteti ose kërkesa të tjera ligjore). Asnjë qëllim në këtë njoftim nuk do të kërkojë që ne t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për më gjatë se __________. Kur nuk kemi nevojë të vazhdueshme legjitime të biznesit për të përpunuar informacionin tuaj personal, ne ose do ta fshijmë ose anonimizojmë një informacion të tillë, ose, nëse kjo nuk është e mundur (për shembull, për shkak se informacioni juaj personal është ruajtur në arkivat rezervë), atëherë ne do të ruani të dhënat tuaja personale dhe izoloni ato nga çdo përpunim i mëtejshëm derisa të jetë i mundur fshirja.

8. SI E MBAJM INFORMACIONIN TUAJ T SIGURT?

Shkurtimisht: Ne synojmë të mbrojmë informacionin tuaj personal përmes një sistemi masash sigurie organizative dhe teknike. Ne kemi zbatuar masat e duhura të sigurisë teknike dhe organizative të krijuara për të mbrojtur sigurinë e çdo informacioni personal që përpunojmë. Megjithatë, pavarësisht nga masat mbrojtëse dhe përpjekjet tona për të siguruar informacionin tuaj, asnjë transmetim elektronik përmes internetit ose teknologjia e ruajtjes së informacionit nuk mund të garantohet të jetë 100% i sigurt, kështu që ne nuk mund të premtojmë ose garantojmë se hakerët, kriminelët kibernetikë ose palë të treta të tjera të paautorizuara nuk do të të aftë për të mposhtur sigurinë tonë dhe për të mbledhur, aksesuar, vjedhur ose modifikuar në mënyrë të parregullt informacionin tuaj. Edhe pse ne do të bëjmë çmos për të mbrojtur informacionin tuaj personal, transmetimi i informacionit personal në dhe nga faqja jonë e internetit është në rrezikun tuaj. Ju duhet të hyni në faqen e internetit vetëm brenda një mjedisi të sigurt.

9. Cilat janë të drejtat tuaja të privatësisë?

Shkurtimisht: Në disa rajone, si Zona Ekonomike Evropiane (ZEE) dhe Mbretëria e Bashkuar (MB), ju keni të drejta që ju lejojnë akses më të madh dhe kontroll mbi informacionin tuaj personal. Ju mund të rishikoni, ndryshoni ose mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë. Në disa rajone (si ZEE dhe MB), ju keni të drejta të caktuara sipas ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Këto mund të përfshijnë të drejtën (i) për të kërkuar akses dhe për të marrë një kopje të informacionit tuaj personal, (ii) për të kërkuar korrigjimin ose fshirjen; (iii) për të kufizuar përpunimin e informacionit tuaj personal; dhe (iv) nëse është e aplikueshme, për transportueshmërinë e të dhënave. Në rrethana të caktuara, ju gjithashtu mund të keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj personal. Për të bërë një kërkesë të tillë, ju lutemi përdorni të dhënat e kontaktit të dhëna më poshtë. Ne do të shqyrtojmë dhe do të veprojmë sipas çdo kërkese në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Nëse ne mbështetemi në pëlqimin tuaj për të përpunuar informacionin tuaj personal, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Megjithatë, kini parasysh se kjo nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit përpara tërheqjes së tij, as nuk do të ndikojë në përpunimin e informacionit tuaj personal të kryer në bazë të bazave të ligjshme të përpunimit, përveç pëlqimit. Nëse jeni rezident në ZEE ose MB dhe besoni se ne po përpunojmë në mënyrë të paligjshme informacionin tuaj personal, ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni tek autoriteti juaj mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave. Ju mund t'i gjeni detajet e kontaktit të tyre këtu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Nëse jeni banor në Zvicër, detajet e kontaktit për autoritetet e mbrojtjes së të dhënave janë të disponueshme këtu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Cookies dhe teknologji të ngjashme: Shumica e shfletuesve të uebit janë caktuar të pranojnë cookie si parazgjedhje. Nëse preferoni, zakonisht mund të zgjidhni të vendosni shfletuesin tuaj që të heqë skedarët e skedarëve dhe të refuzojë skedarët e skedarëve. Nëse zgjidhni të hiqni skedarët ose të refuzoni skedarët e skedarëve, kjo mund të ndikojë në disa veçori ose shërbime të faqes sonë të internetit. Për të hequr dorë nga reklamat e bazuara në interes nga reklamuesit në faqen tonë të internetit, vizitoni http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLLET P FORR TIPARET MOS NGJYROJNI

Shumica e shfletuesve të internetit dhe disa sisteme operative mobile dhe aplikacione mobile përfshijnë një veçori Do-Not-Track ("DNT") ose mund të aktivizoni për të sinjalizuar preferencën tuaj të privatësisë për të mos monitoruar dhe mbledhur të dhëna në lidhje me aktivitetet tuaja të shfletimit në internet. Në këtë fazë nuk është finalizuar asnjë standard unik i teknologjisë për njohjen dhe zbatimin e sinjaleve DNT. Si i tillë, ne aktualisht nuk u përgjigjemi sinjaleve të shfletuesit DNT ose ndonjë mekanizmi tjetër që komunikon automatikisht zgjedhjen tuaj për të mos u gjurmuar në internet. Nëse miratohet një standard për ndjekjen në internet që duhet të ndjekim në të ardhmen, ne do t'ju informojmë për atë praktikë në një version të rishikuar të këtij njoftimi të privatësisë.

11. A KAN RES TIGH DREJTAT SPECIFIKE TIV PRIVATYS BANORIDT E CALIFORNIA?

Shkurtimisht: Po, nëse jeni banor i Kalifornisë, ju jepen të drejta specifike në lidhje me aksesin në informacionin tuaj personal. Seksioni 1798.83 i Kodit Civil të Kalifornisë, i njohur gjithashtu si ligji "Shine The Light", i lejon përdoruesit tanë që janë banorë të Kalifornisë të kërkojnë dhe të marrin nga ne, një herë në vit dhe pa pagesë, informacion në lidhje me kategoritë e informacionit personal (nëse ka) ne u zbulohen palëve të treta për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe emrat dhe adresat e të gjitha palëve të treta me të cilat kemi ndarë informacionin personal në vitin kalendarik menjëherë paraardhës. Nëse jeni banor i Kalifornisë dhe dëshironi të bëni një kërkesë të tillë, ju lutemi paraqisni kërkesën tuaj me shkrim tek ne duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë. Nëse jeni nën 18 vjeç, banoni në Kaliforni dhe keni një llogari të regjistruar në faqen e internetit, ju keni të drejtë të kërkoni heqjen e të dhënave të padëshiruara që postoni publikisht në faqen e internetit. Për të kërkuar heqjen e të dhënave të tilla, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë dhe përfshini adresën e emailit të lidhur me llogarinë tuaj dhe një deklaratë që banoni në Kaliforni. Ne do të sigurohemi që të dhënat të mos shfaqen publikisht në faqen e internetit, por ju lutemi kini parasysh se të dhënat mund të mos hiqen plotësisht ose tërësisht nga të gjitha sistemet tona (p.sh. kopje rezervë, etj.).

Njoftimi i privatësisë CCPA

Kodi i Rregulloreve të Kalifornisë përcakton një "banor" si:
(1) çdo individ që ndodhet në shtetin e Kalifornisë për qëllime të ndryshme nga një qëllim i përkohshëm ose kalimtar dhe
(2) çdo individ që ka vendbanimin në shtetin e Kalifornisë që është jashtë shtetit të Kalifornisë për një qëllim të përkohshëm ose kalimtar
Të gjithë individët e tjerë përkufizohen si "jorezidentë".
Nëse ky përkufizim i "banorit" vlen për ju, ne duhet t'u përmbahemi disa të drejtave dhe detyrimeve në lidhje me informacionin tuaj personal.

Cilat kategori të informacionit personal mbledhim?

Ne kemi mbledhur kategoritë e mëposhtme të informacionit personal në dymbëdhjetë (12) muajt e fundit: Shembuj të kategorive të mbledhura
A. Identifikuesit
Detajet e kontaktit, si emri i vërtetë, pseudonimi, adresa postare, numri i kontaktit të telefonit ose celularit, identifikuesi personal unik, identifikuesi në internet, adresa e Protokollit të Internetit, adresa e emailit dhe emri i llogarisë PO B. Kategoritë e informacionit personal të listuara në statutin e Regjistrimeve të Klientit në Kaliforni
Emri, informacioni i kontaktit, arsimi, punësimi, historia e punësimit dhe informacioni financiar PO C. Karakteristikat e mbrojtura të klasifikimit sipas Kalifornisë ose ligjit federal
Gjinia dhe data e lindjes PO D. Informacion komercial
Informacioni i transaksionit, historiku i blerjeve, detajet financiare dhe informacioni i pagesës JO E. Informacion biometrik
Gjurmët e gishtërinjve dhe gjurmët e zërit JO F. Internet ose aktivitete të tjera të ngjashme të rrjetit
Historia e shfletimit, historia e kërkimit, sjellja në internet, të dhënat e interesit dhe ndërveprimet me faqet tona dhe faqet e tjera të internetit, aplikacionet, sistemet dhe reklamat PO G. Të dhënat e vendndodhjes
Vendndodhja e pajisjes PO H. Informacione audio, elektronike, vizuale, termike, nuhatëse ose të ngjashme
Imazhe dhe regjistrime audio, video ose thirrjesh të krijuara në lidhje me aktivitetet tona të biznesit JO I. Informacione profesionale ose të lidhura me punësimin
Detajet e kontaktit të biznesit në mënyrë që t'ju ofrojmë shërbimet tona në nivel biznesi, titullin e punës si dhe historinë e punës dhe kualifikimet profesionale nëse aplikoni për një punë me ne J. Informacion mbi arsimin
Të dhënat e studentëve dhe informacioni i drejtorisë JO K. Konkluzione të nxjerra nga informacione të tjera personale
Konkluzione të nxjerra nga ndonjë prej informacioneve personale të mbledhura të listuara më sipër për të krijuar një profil ose përmbledhje rreth, për shembull, preferencave dhe karakteristikave të një individi PO Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione të tjera personale jashtë këtyre kategorive raste kur ju ndërveproni me ne personalisht, në internet , ose me telefon ose postë në kontekstin e:
Marrja e ndihmës përmes kanaleve tona të mbështetjes së klientit;
Pjesëmarrja në anketat ose konkurset e klientëve; dhe
Lehtësim në ofrimin e Shërbimeve tona dhe për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja. Si i përdorim dhe ndajmë të dhënat tuaja personale? __________ mbledh dhe ndan informacionin tuaj personal përmes:
Kuki të synuara/Cookie marketingu
Më shumë informacion rreth praktikave tona të mbledhjes dhe ndarjes së të dhënave mund të gjenden në këtë njoftim privatësie.
Ju mund të tërhiqeni nga shitja e informacionit tuaj personal duke çaktivizuar cookie-t në Cilësimet e Preferencave të Cookie-ve dhe duke klikuar në lidhjen Mos e Shisni Informacionin tim Personal në faqen tonë kryesore. Ju mund të na kontaktoni duke vizituar https://online-videos-downloader.com/contact, ose duke iu referuar detajeve të kontaktit në fund të këtij dokumenti. Nëse jeni duke përdorur një agjent të autorizuar për të ushtruar të drejtën tuaj për të hequr dorë, ne mund të refuzojmë një kërkesë nëse agjenti i autorizuar nuk paraqet prova se ata janë autorizuar në mënyrë të vlefshme për të vepruar në emrin tuaj. A do të ndahet informacioni juaj me dikë tjetër? Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal me ofruesit tanë të shërbimeve në përputhje me një kontratë me shkrim midis nesh dhe secilit ofrues shërbimi. Çdo ofrues shërbimi është një entitet fitimprurës që përpunon informacionin në emrin tonë. Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet tona të biznesit, të tilla si për të ndërmarrë kërkime të brendshme për zhvillim dhe demonstrim teknologjik. Kjo nuk konsiderohet të jetë "shitje" e të dhënave tuaja personale. __________ u ka zbuluar kategoritë e mëposhtme të informacionit personal palëve të treta për qëllime biznesi ose komerciale në dymbëdhjetë (12) muajt e mëparshëm: Kategoria B. Informacioni personal, siç përcaktohet në ligjin për Regjistrimet e Klientit në Kaliforni, si emri juaj, informacioni i kontaktit, arsimimi, punësimi, historia e punësimit dhe informacioni financiar.
Kategoria K. Konkluzione të nxjerra nga ndonjë prej informacioneve personale të listuara më sipër për të krijuar një profil ose përmbledhje rreth, për shembull, preferencave dhe karakteristikave të një individi.
Kategoritë e palëve të treta të cilave u kemi dhënë informacione personale për qëllime biznesi ose komerciale mund të gjenden nën “ME KU DO TË NDËRKOHET INFORMACIONI TUAJ?”. __________ ka shitur kategoritë e mëposhtme të informacionit personal palëve të treta në dymbëdhjetë (12) muajt e mëparshëm:
Kategoria B. Informacioni personal, siç përcaktohet në ligjin për Regjistrimet e Klientit në Kaliforni, të tilla si emri juaj, informacioni i kontaktit, arsimi, punësimi, historia e punësimit dhe informacioni financiar.
Kategoritë e palëve të treta të cilave u kemi shitur informacion personal janë: Të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave – Kërkesë për fshirje Ju mund të kërkoni fshirjen e informacionit tuaj personal. Nëse na kërkoni të fshijmë informacionin tuaj personal, ne do ta respektojmë kërkesën tuaj dhe do t'i fshijmë të dhënat tuaja personale, duke iu nënshtruar disa përjashtimeve të parashikuara nga ligji, si (por pa u kufizuar në) ushtrimi nga një konsumator tjetër i së drejtës së tij/saj për fjalën e lirë. , kërkesat tona të pajtueshmërisë që rezultojnë nga një detyrim ligjor ose çdo përpunim që mund të kërkohet për të mbrojtur kundër aktiviteteve të paligjshme.

E drejta për t'u informuar – Kërkesë për të ditur

Në varësi të rrethanave, ju keni të drejtë të dini:
nëse ne mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale;
kategoritë e informacionit personal që ne mbledhim;
qëllimet për të cilat përdoren informacionet personale të mbledhura;
nëse i shesim të dhënat tuaja personale palëve të treta;
kategoritë e informacionit personal që kemi shitur ose zbuluar për një qëllim biznesi;
kategoritë e palëve të treta të cilave u është shitur ose zbuluar informacioni personal për qëllime biznesi; dhe
qëllimi i biznesit ose tregtar për mbledhjen ose shitjen e informacionit personal.
Në përputhje me ligjin në fuqi, ne nuk jemi të detyruar të ofrojmë ose fshijmë informacionin e konsumatorit që është çidentifikuar në përgjigje të një kërkese të konsumatorit ose të riidentifikojmë të dhënat individuale për të verifikuar një kërkesë të konsumatorit. E drejta për mosdiskriminim për ushtrimin e të drejtave të privatësisë së konsumatorit Ne nuk do t'ju diskriminojmë nëse ushtroni të drejtat tuaja të privatësisë.

Procesi i verifikimit

Pas marrjes së kërkesës suaj, do të na duhet të verifikojmë identitetin tuaj për të përcaktuar se jeni i njëjti person për të cilin ne kemi informacionin në sistemin tonë. Këto përpjekje verifikimi kërkojnë që ne t'ju kërkojmë të jepni informacion në mënyrë që ta përputhim atë me informacionin që na keni dhënë më parë. Për shembull, në varësi të llojit të kërkesës që paraqisni, ne mund t'ju kërkojmë të jepni informacione të caktuara në mënyrë që të mund të krahasojmë informacionin që jepni me informacionin që kemi tashmë në dosje, ose mund t'ju kontaktojmë nëpërmjet një metode komunikimi (p.sh. telefon ose email) që na keni dhënë më parë. Ne gjithashtu mund të përdorim metoda të tjera verifikimi sipas rrethanave. Ne do të përdorim vetëm informacionin personal të dhënë në kërkesën tuaj për të verifikuar identitetin ose autoritetin tuaj për të bërë kërkesën. Për aq sa është e mundur, ne do të shmangim kërkimin e informacionit shtesë nga ju për qëllime verifikimi. Sidoqoftë, nëse nuk mund ta verifikojmë identitetin tuaj nga informacioni i ruajtur tashmë nga ne, mund të kërkojmë që ju të jepni informacion shtesë për qëllime të verifikimit të identitetit tuaj dhe për qëllime sigurie ose parandalimi të mashtrimit. Ne do t'i fshijmë këto informacione të dhëna shtesë sapo të përfundojmë verifikimin tuaj.

Të drejta të tjera të privatësisë

ju mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale
ju mund të kërkoni korrigjimin e të dhënave tuaja personale nëse janë të pasakta ose nuk janë më të rëndësishme, ose të kërkoni të kufizoni përpunimin e të dhënave
ju mund të caktoni një agjent të autorizuar për të bërë një kërkesë sipas CCPA në emrin tuaj. Ne mund të refuzojmë një kërkesë nga një agjent i autorizuar që nuk paraqet prova se ata janë autorizuar në mënyrë të vlefshme për të vepruar në emrin tuaj në përputhje me CCPA.
Për të ushtruar këto të drejta, mund të na kontaktoni duke vizituar https://online-videos-downloader.com/contact, ose duke iu referuar detajeve të kontaktit në fund të këtij dokumenti. Nëse keni një ankesë për mënyrën se si i trajtojmë të dhënat tuaja, do të dëshironim të dëgjonim nga ju.

12. A I BJM U PPRDITSIMET E KISTIJ NJOFTIMI?

Shkurtimisht: Po, ne do ta përditësojmë këtë njoftim sipas nevojës për të qëndruar në përputhje me ligjet përkatëse. Ne mund ta përditësojmë këtë njoftim privatësie herë pas here. Versioni i përditësuar do të tregohet nga një datë e përditësuar "Rishikuar" dhe versioni i përditësuar do të hyjë në fuqi sapo të jetë i aksesueshëm. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë njoftim privatësie, ne mund t'ju njoftojmë ose duke postuar në mënyrë të dukshme një njoftim për këto ndryshime ose duke ju dërguar drejtpërdrejt një njoftim. Ne ju inkurajojmë që ta rishikoni shpesh këtë njoftim privatësie për t'u informuar se si po e mbrojmë informacionin tuaj.

13. SI MUND T CON NA KONTAKTONI P ABR K THT NJOFTIM?

Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këtë njoftim, mund të na dërgoni email në formulari i kontaktit google

14. SI MUND T RE Rishikoni, Përditësoni, ose Fshini TAT DHNAT Q WE Mbledhim NGA JU?

Bazuar në ligjet e zbatueshme të vendit tuaj, ju mund të keni të drejtën të kërkoni qasje në informacionin personal që mbledhim nga ju, ta ndryshoni atë informacion ose ta fshini atë në disa rrethana. Për të kërkuar të rishikoni, përditësoni ose fshini informacionin tuaj personal, ju lutemi paraqisni një kërkesë në faqen tonë kontaktoni formë.