Kushtet e shërbimit për shkarkimin e videove në internet

Mirë se vini në shkarkuesin e videove në internet

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit të shkarkimit të videove në internet, e vendosur në https://online-videos-downloader.com/. Duke hyrë në këtë faqe interneti (online-videos-downloader.com) ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni shkarkimin e videove në internet nëse nuk pranoni të zbatoni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe. Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Kushte, Deklaratë Privatësie dhe Njoftim për Mohim përgjegjësie dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohen juve, personit që hyni në këtë faqe interneti dhe është në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetja jonë", "Ne", "Tonë" dhe "Ne", i referohet kompanisë sonë. "Pala", "Palët" ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe i nënshtrohet ligjit në fuqi të Holandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë.

Cookies

Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në shkarkuesin e videove në internet, ju pranuat të përdorni skedarë kuki në marrëveshje me Politikën e Privatësisë të online-videos-downloader.com. Shumica e faqeve interaktive të internetit përdorin cookie për të na lejuar të marrim të dhënat e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga filialet/partnerët tanë reklamues mund të përdorin gjithashtu cookie.

Liçensë

Përveç nëse përcaktohet ndryshe, online-videos-downloader.com dhe/ose licencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në shkarkuesin e videos në internet. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga shkarkuesi i videove në internet Falas për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte. Ju nuk duhet: Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën e kësaj. Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit që të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. online-videos-downloader.com nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet përpara pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e online-videos-downloader.com, agjentëve dhe/ose bashkëpunëtorëve të tij. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, online-videos-downloader.com nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose shfaqja e komenteve në këtë faqe interneti. online-videos-downloader.com rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve. Ju garantoni dhe përfaqësoni se: Në këtë mënyrë ju i jepni online-videos-downloader.com një licencë joekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë cilindo nga komentet tuaja në çdo formë, format ose media.

Hyperlinking në përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratimin paraprak me shkrim: Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse. Ne mund të shqyrtojmë dhe të miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave: Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bënte të dukemi të pafavorshëm për veten ose bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e online-videos-downloader.com; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të burimeve të përgjithshme. Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse. Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, ju duhet të na informoni duke dërguar një e-mail te online-videos-downloader.com. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të lidhje. Prisni 2-3 javë për një përgjigje. Organizatat e miratuara mund të lidhen me faqen tonë të internetit si më poshtë: Nuk do të lejohet përdorimi i logos online-videos-downloader.com ose veprave të tjera artistike për lidhjen në mungesë të një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

Iframes

Pa miratimin paraprak dhe lejen me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona që ndryshojnë në çfarëdo mënyre paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj. Ju pranoni të na mbrojnë dhe të mbrojnë nga të gjitha pretendimet që po rriten në faqen tuaj elektronike. Asnjë lidhje nuk duhet të shfaqet në ndonjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose penale, ose që shkel, përndryshe cenon ose mbron shkeljen ose shkeljet e tjera të të drejtave të palëve të treta.

Privacy juaj

Ju lutemi lexoni Politikën e Privatësisë

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miraton menjëherë heqjen e të gjitha lidhjeve në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të miratuar këto kushte dhe kushte dhe është lidhja e politikës në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të lidhur me këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është fyese për çfarëdo arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do t'i shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk jemi të detyruar ose t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt. Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe interneti është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Mohim përgjegjësie

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të: Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) qeverisin të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëm dhe për shkelje të detyrës ligjore. Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.